Wijkermeerweg 7

Velsen-Noord

Bel Dakcompany

023 22 00 055

Privacyverklaring

Inleiding

Dakcompany B.V., gelegen aan Wijkermeerweg 7, 1951 AH in Velsen-Noord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Wijkermeerweg 7, 1951 AH Velsen-Noord  

Telefoonnummer: 023 22 00 055  

E-mailadres: [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dakcompany B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij adviseren ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dakcompany B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw verzoek om contact of uitvoering van een spoedreparatie

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee onze website en de effectiviteit van onze Google Ads campagnes te verbeteren

Gebruik van cookies en Google Ads

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om uw ervaring op onze website te verbeteren, voor het uitvoeren van Google Ads campagnes, en om het gebruik van onze website te analyseren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dakcompany B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dakcompany B.V.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dakcompany B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.